Hopp til hovedinnhold

Forstøverapparat

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Alhaddad B, Smith FJ, Robertson T, et al. Patients practices and experiences of using nebuliser therapy in the management of COPD at home. BMJ Open Respir Res 2015;2: e000076.
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim, tilpasning til NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • NEL samarbeider med redaksjonene i Medibas, Lægehåndbogen og Deximed. Deres artikler og fageksperter er viktige kilder i NELs revisjonsarbeide
  • Peter Lange, ledende overlæge, dr.med., Hjerte-lungemedicinsk afdeling, Hvidovre Hospital