Hopp til hovedinnhold

Spirometri

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Kols. Nasjonal faglig retningslinje og veileder for forebygging, diagnostisering og oppfølging. IS-2029N. Helsedirektoratet, 2012. helsedirektoratet.no  
  2. McCarthy K. Pulmonary function testing. Medscape, last updated Feb 18, 2015. emedicine.medscape.com  
  3. Petty TL. Simple office spirometry. Clin Chest Med 2001;22:845-59. PubMed  
  4. Welsh EJ, Bara A, Barley E, Cates CJ. Caffeine for asthma. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 1. Art. No.: CD001112. DOI: 10.1002/14651858.CD001112.pub2 DOI  
  • Arnulf Langhammer MD, Phd., Professor. NTNU, HUNT forskningssenter, Levanger

Tidligere fagmedarbeidere

  • NEL samarbeider med redaksjonene i Medibas, Lægehåndbogen og Deximed. Deres artikler og fageksperter er viktige kilder i NELs revisjonsarbeide