Hopp til hovedinnhold

Test for anstrengelses-astma

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Irvin CG. Bronchoprovocation testing. UpToDate, last updated Oct 31, 2018. UpToDate  
  2. van Leeuwen JC, Driessen JM, Kersten ET, Thio BJ. Assessment of exercise-induced bronchoconstriction in adolescents and young children. Immunol Allergy Clin North Am. 2013 ;33: 381-94. www.sciencedirect.com  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim, tilpasning til NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • NEL samarbeider med redaksjonene i Medibas, Lægehåndbogen og Deximed. Deres artikler og fageksperter er viktige kilder i NELs revisjonsarbeide
  • Peter Lange, ledende overlæge, dr.med., Hjerte-lungemedicinsk afdeling, Hvidovre Hospital (Lægehåndbogen)