Hopp til hovedinnhold

Thoraxdrenasje

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Brauner ME. Thoracentesis. Medscape, last updated Mar 29, 2018. emedicine.medscape.com  
  2. Neckelmann K. Anlæggelse af pleuradræn. Ugeskr Læger 2006; 168: 2062-5. PubMed  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • NEL samarbeider med redaksjonene i Medibas, Lægehåndbogen og Deximed. Deres artikler og fageksperter er viktige kilder i NELs revisjonsarbeide
  • Thomas Ringbæk, overlæge, dr.med., Lungemedicinsk afdeling, Hvidovre Hospital (Lægehåndbogen)
  • Peter Lange, ledende overlæge, dr.med., Hjerte-lungemedicinsk afdeling, Hvidovre Hospital (Lægehåndbogen)