Hopp til hovedinnhold

24t pH måling og manometri

Sist revidert:
Sist revidert av:


 

 1. Schulze S, Bojer D, Gerlach Øgar C. 24t pH måling og manometri. Lægehåndbogen, sist oppdatert 09.07.2019.
 2. Hirano I, Richter JE. Practice Parameters Committee of the American College of Gastroenterology, ACG Practice Guidelines: Esophageal Reflux Testing. Am J Gastroenterol 2007;102: 668-85. PubMed  
 3. Oslo Universitetssykehus. Gastroøsofageal reflukssykdom Kirurgisk behandling. Siden besøkt 25.10.2022. ehandboken.ous-hf.no  
 4. Zerbib F, des Varannes SB, Roman S, et al. Normal values and day-to-day variability of 24-h ambulatory oesophageal impedance-pH monitoring in a Belgian-French cohort of healthy subjects. Aliment Pharmacol Ther 2005; 22: 1011-21. pmid:16268977 PubMed  
 5. Graff S, Ørntoft NW, Udholm N, Jensen TM. Udredning af dysfagi i Danmark. Ugeskrift Læger 2019;181: V08180553. ugeskriftet.dk  
 6. Gyawali CP, Kahrilas PJ, Savarino E, et al. Modern diagnosis of GERD: the Lyon Consensus. Gut 2018;67: 1351-62. PubMed  
 7. Mahajan L, Wyllie R, Oliva L, Balsells F, Steffen R, Kay M. Reproducibility of 24-hour intraesophageal pH-monitoring in pediatric patients. Pediatrics 1998; 101: 260-3 Pediatrics  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim, tilpasning til NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Kurt Østhuus Krogh, spesialist i barnesykdommer, Norsk Helseinformatikk/ Barne-og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital
 • NEL samarbeider med redaksjonene i Medibas, Lægehåndbogen og Deximed. Deres artikler og fageksperter er viktige kilder i NELs revisjonsarbeide
 • Svend Schulze, ledende overlæge, dr.med., Hvidovre Hospital, Gastroenheden (Lægehåndbogen)