Hopp til hovedinnhold

Abdominal paracentese

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Shlamovitz GZ. Paracentesis. Medscape, last updated Jul 05, 2018. emedicine.medscape.com  
  2. Johansen JK, Kirkegaard PR, Wildgaard K, Placement of peritoneal port-catheter for ascites drainage in patients with recurrent ascites.. Ugeskr Laeger 2016;178: V01150043.
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim, tilpasning til NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • NEL samarbeider med redaksjonene i Medibas, Lægehåndbogen og Deximed. Deres artikler og fageksperter er viktige kilder i NELs revisjonsarbeide
  • Svend Schulze, ledende overlæge, dr.med., Hvidovre Hospital, Gastroenheden