Hopp til hovedinnhold

Abdominal paracentese

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Shlamovitz GZ. Paracentesis. Medscape, last updated Jul 05, 2018. emedicine.medscape.com  
  2. Theede K, et al. Abdominal paracentese (laparocentese). Lægehåndbogen, sist oppdatert 26.09.2022.
  3. Johansen JK, Kirkegaard PR, Wildgaard K, Placement of peritoneal port-catheter for ascites drainage in patients with recurrent ascites.. Ugeskr Laeger 2016;178: V01150043.
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim, tilpasning til NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • NEL samarbeider med redaksjonene i Medibas, Lægehåndbogen og Deximed. Deres artikler og fageksperter er viktige kilder i NELs revisjonsarbeide
  • Klaus Theede, overlæge, ph.d., Gastroenheden, medicinsk sektion, Amager og Hvidovre hospital