Hopp til hovedinnhold

Øsofagusmanometri

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Katz PO. Esophageal manometry. Medscape, last updated Nov 14, 2014. emedicine.medscape.com  
  2. Wang A, Pleskow DK, Banerjee S, et al. Esophageal function testing. Gastrointest Endosc 2012; 76(2): 231-43. PubMed  
  3. Kahrilas PJ, Ghosh SK, Pandolfino JE. Esophageal motility disorders in terms of pressure topography: the Chicago Classification. J Clin Gastroenterol 2008; 42: 627-35. pmid:18364587 PubMed  
  4. Rohof WOA, Bredenoord AJ. Chicago Classification of Esophageal Motility Disorders: Lessons Learned. Curr Gastroenterol Rep. 2017;19: 37. PubMed  
  5. Bredenoord AJ, Fox M, Kahrilas PJ, et al. Chicago classification criteria of esophageal motility disorders defined in high resolution esophageal pressure topography. Neurogastroenterol Motil 2012. pmid:22248109 PubMed  
  6. Sandstad O, Øsofagusmanometri for dummies = Høyoppløsningsmanometri?, Gastroenterologen.no (onlineversjonen av NGF-nytt, medlemsbladet til Norsk gastroenterologisk forening), besøkt september 2012.
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim, tilpasning til NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Kurt Østhuus Krogh, spesialist i barnesykdommer, Norsk Helseinformatikk/ Barne-og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital
  • NEL samarbeider med redaksjonene i Medibas, Lægehåndbogen og Deximed. Deres artikler og fageksperter er viktige kilder i NELs revisjonsarbeide
  • Svend Schulze, ledende overlæge, dr.med., Hvidovre Hospital, Gastroenheden (Lægehåndbogen)