Hopp til hovedinnhold

Sengstakensonde

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Treger M. Sengstaken-Blakemore tube placement. Medscape, last updated Apr 03, 2015. emedicine.medscape.com  
  2. Gastro-øsofageale varicer: Behandling af akut blødning og forebyggelse af reblødning. DSGH Guidelines. Bendtsen F, Ejstrud P, Grønbæk H, Krag A, Tofteng F. Sist oppdatert 11.01.2017. www.dsgh.dk  
  3. Pfisterer N, Riedl F, Pachofszky T, et al. Outcomes after placement of a SX-ELLA oesophageal stent for refractory variceal bleeding-A national multicentre study. Liver Int 2019;39: 290-298. PubMed  
  4. Changela K, Ona MA, Anand S, Duddempudi S, Self-Expanding Metal Stent (SEMS): an innovative rescue therapy for refractory acute variceal bleeding.. Endosc Int Open 2014;2: E244-51. PubMed  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim, tilpasning til NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Odd Helge Gilja, overlege og førsteamanuensis, Nasjonalt senter for gastroenterologisk ultrasonografi, Haukeland sykehus og universitetet i Bergen
  • NEL samarbeider med redaksjonene i Medibas, Lægehåndbogen og Deximed. Deres artikler og fageksperter er viktige kilder i NELs revisjonsarbeide
  • Thue Bisgaard, overlæge, dr.med., Kirurgisk Afdeling, Holbæk Sygehus, Region Sjælland (Lægehåndbogen)