Hopp til hovedinnhold

Sondenedlegging

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Hillingsø J, Anlæggelse af gastroduodenal sonde. Ugeskr Læger 2007;169: 3182-4. Ugeskrift for Læger  
  2. ShlamovitzGZ. Nasogastric intubation. Medscape, last updated Aug 17, 2015. emedicine.medscape.com  
  3. Cullen L, Taylor D, Taylor S, Chu K. Nebulized lidocaine decreases the discomfort of nasogastric tube insertion: a randomized, double-blind trial. Ann Emerg Med 2004; 44: 131-37. PubMed  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim, tilpasning til NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • NEL samarbeider med redaksjonene i Medibas, Lægehåndbogen og Deximed. Deres artikler og fageksperter er viktige kilder i NELs revisjonsarbeide
  • Svend Schulze, ledende overlæge, dr.med., Hvidovre Hospital, Gastroenheden