Hopp til hovedinnhold

Sondenedlegging

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Hillingsø J, Anlæggelse af gastroduodenal sonde. Ugeskr Læger 2007;169: 3182-4. Ugeskrift for Læger  
  2. ShlamovitzGZ. Nasogastric intubation. Medscape, last updated Aug 17, 2015. emedicine.medscape.com  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim, tilpasning til NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • NEL samarbeider med redaksjonene i Medibas, Lægehåndbogen og Deximed. Deres artikler og fageksperter er viktige kilder i NELs revisjonsarbeide
  • Thue Bisgaard, overlæge, dr.med., Kirurgisk Afdeling, Holbæk Sygehus, Region Sjælland (Lægehåndbogen)