Hopp til hovedinnhold

Ventrikkelaspirasjon

Sist revidert:
Sist revidert av:


  • Odd Helge Gilja, overlege og førsteamanuensis, Nasjonalt senter for gastroenterologisk ultrasonografi, Haukeland sykehus og universitetet i Bergen
  1. Shlamovitz GZ. Nasogastric intubation. Medscape, last updated Aug Jul 17, 2018. emedicine.medscape.com  
  2. Gadegaard Jensen A. Ventrikelaspiration. Ugeskr Læger 2007; 169: 2516. PubMed  
  3. Dalhoff KP, Bonde J. Forgiftninger. I: Pedersen C, Bjerrum L, Friis H et al, red. Lægemiddelkataloget 2005-2006. København: Dansk Lægemiddel Information, 2005: 453-7.
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim, tilpasning til NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • NEL samarbeider med redaksjonene i Medibas, Lægehåndbogen og Deximed. Deres artikler og fageksperter er viktige kilder i NELs revisjonsarbeide
  • Thue Bisgaard, overlæge, dr.med., Kirurgisk Afdeling, Holbæk Sygehus, Region Sjælland (Lægehåndbogen)