Hopp til hovedinnhold

Sædanalyse

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Björndahl L, Haugen TB. Hva forteller en sædanalyse?. Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128: 320-3. PubMed  
  2. Rubenstein J. Male infertility. Medscape, last updated Feb 10, 2016. emedicine.medscape.com  
  3. Jungwirth A, Diemer T, Kopa Z et al. EAU guidelines on male infertility. European Association of Urology 2018. uroweb.org  
  4. WHO Laboratory Manual for the Examination and Processing of Human Semen. 5th Ed. 2010. www.who.int  
  5. Haugen TB, Egeland T, Magnus O. Semen parameters in Norwegian fertile men. J Androl 2006; 27: 66-71. PubMed  
  6. Barratt CL. Semen analysis is the cornerstone of investigation for male infertility. Practitioner 2007; 251: 8 - 10. PubMed  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim (tilpasning til NEL)

Tidligere fagmedarbeidere

  • NEL samarbeider med redaksjonene i Medibas, Lægehåndbogen og Deximed. Deres artikler og fageksperter er viktige kilder i NELs revisjonsarbeide
  • Michael Borre, overlæge, dr.med., ph.d., Urologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital (Lægehåndbogen)