Hopp til hovedinnhold

Sædanalyse

Sist revidert:
Sist revidert av:


 1. Björndahl L, Haugen TB. Hva forteller en sædanalyse?. Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128: 320-3. PubMed  
 2. Rubenstein J. Male infertility. Medscape, last updated Feb 10, 2016. emedicine.medscape.com  
 3. Jungwirth A, Diemer T, Kopa Z et al. EAU guidelines on male infertility. European Association of Urology 2018. uroweb.org  
 4. Pound N, Javed MH, Ruberto C et al. Duration of sexual arousal predicts semen parameters for masturbatory ejaculates. Physiol Behav 2002; 76: 685-9. PubMed  
 5. Björndahl L, Kvist U. Sequence of ejaculation affects the spermatozoon as a carrier and its message. Reprod Biomed Online 2003; 7: 440-8. PubMed  
 6. WHO Laboratory Manual for the Examination and Processing of Human Semen. 5th Ed. 2010. www.who.int  
 7. Haugen TB, Egeland T, Magnus O. Semen parameters in Norwegian fertile men. J Androl 2006; 27: 66-71. PubMed  
 8. Barratt CL. Semen analysis is the cornerstone of investigation for male infertility. Practitioner 2007; 251: 8 - 10. PubMed  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim (tilpasning til NEL)

Tidligere fagmedarbeidere

 • NEL samarbeider med redaksjonene i Medibas, Lægehåndbogen og Deximed. Deres artikler og fageksperter er viktige kilder i NELs revisjonsarbeide
 • Axel Lendorf, speciallæge, overlæge, Urologisk afdeling, Herlev-Gentofte Hospital, Københavns Universitet (Lægehåndbogen)
 • Jørgen Nordling, prof., overlæge, dr. med., Urologisk afdeling, Herlev Hospital (Lægehåndbogen)