Hopp til hovedinnhold

EEG

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Moeller J, Haider HA, Hirsch LJ. Electroencephalography (EEG) in the diagnosis of seizures and epilepsy. UpToDate, last updated Sep 10, 2018.  UpToDate  
  2. Jørum E, Sand T. Klinisk Nevrofysiologi. I: Gjerstad L, Hunsbeth Skjeldal O. Nevrologi og Nevrokirurgi. Fra barn til voksen. 6. utgave. Nesbru: Vett & Viten AS, 2014.
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Trond Sand, professor i klinisk nevrofysiologi, overlege. Institutt for nevromedisin, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og Avdeling for nevrologi og klinisk nevrofysiologi, St.Olavs Hospital, Trondheim
  • NEL samarbeider med redaksjonene i Medibas, Lægehåndbogen og Deximed. Deres artikler og fageksperter er viktige kilder i NELs revisjonsarbeide
  • Jakob Christensen, overlæge, Neurologisk afdeling F, Århus