Hopp til hovedinnhold

Lumbalpunksjon

Sist revidert:
Sist revidert av:


 1. Cooper N. Lumbar puncture. Acute Med 2011;10: 188. PubMed  
 2. Berg Ravn H, et al. Lumbalpunktur. Lægehåndbogen, sist oppdatert 30.09.2020.
 3. Shaikh F, Brzezinski J, Alexander S, et al. Ultrasound imaging for lumbar punctures and epidural catheterisations: systematic review and meta-analysis. BMJ 2013 Mar 26;346:f1720. doi:10.1136/bmj.f1720 DOI  
 4. Arevalo-Rodriguez I, Ciapponi A, Roqué-Figuls M, Muñoz L, Bonfill Cosp X. Posture and fluids for preventing post‐dural puncture headache. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 3. Art. No.: CD009199. DOI: 10.1002/14651858.CD009199.pub3. DOI  
 5. Johnson KS, Sexton DJ. Lumbar puncture: Technique, indications, contraindications, and complications in adults. UpToDate, last updated 0ct 07, 2021. UpToDate  
 6. Alstadhaug KB, Odeh F, Baloch FK, et al. Hodepine etter spinalpunksjon. Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132: 818-21. Tidsskrift for Den norske legeforening  
 7. Basurto Ona X, Uriona Tuma SM, Martinez Garcia L, et al. Drug therapy for preventing post-dural puncture headache. Cochrane Database Syst Rev 2013 Feb 28;2:CD001792. Cochrane (DOI)  
 8. Bradbury CL, Singh SI, Badder SR. Prevention of post-dural puncture headache in parturients: a systematic review and meta-analysis. Acta Anaesthesiol Scand. 2013;57: 417. PubMed  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim (tilpasning til NEL)

Tidligere fagmedarbeidere

 • NEL samarbeider med redaksjonene i Medibas, Lægehåndbogen og Deximed. Deres artikler og fageksperter er viktige kilder i NELs revisjonsarbeide
 • Nicolai Bang Foss, overlæge, dr.med., Anæstesiafdelingen, Hvidovre Hospital