Hopp til hovedinnhold

Lumbalpunksjon

Sist revidert:
Sist revidert av:


 1. Cooper N. Lumbar puncture. Acute Med 2011;10: 188. PubMed  
 2. Shlamovitz GZ. Lumbar puncture. Medscape, last updated Aug 02, 2018. emedicine.medscape.com  
 3. Bang Foss N, Larsen EP, Hansen-Nord G. Lumbalpunktur. Lægehåndbogen, sist oppdatert 24.06.2019.
 4. Shorsh K, Binzer MN. Lumbalpunktur. Ugeskr Læger 2005; 167: 4285-6. PubMed  
 5. Shaikh F, Brzezinski J, Alexander S, et al. Ultrasound imaging for lumbar punctures and epidural catheterisations: systematic review and meta-analysis. BMJ 2013 Mar 26;346:f1720. doi:10.1136/bmj.f1720 DOI  
 6. Arevalo-Rodriguez I, Ciapponi A, Munoz L, et al. Posture and fluids for preventing post-dural puncture headache. Cochrane Database Syst Rev 2013 Jul 12;7:CD009199. Cochrane (DOI)  
 7. Alstadhaug KB, Odeh F, Baloch FK, et al. Hodepine etter spinalpunksjon. Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132: 818-21. Tidsskrift for Den norske legeforening  
 8. Basurto Ona X, Uriona Tuma SM, Martinez Garcia L, et al. Drug therapy for preventing post-dural puncture headache. Cochrane Database Syst Rev 2013 Feb 28;2:CD001792. Cochrane (DOI)  
 9. Bradbury CL, Singh SI, Badder SR. Prevention of post-dural puncture headache in parturients: a systematic review and meta-analysis.. Acta Anaesthesiol Scand. 2013;57: 417. PubMed  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim (tilpasning til NEL)

Tidligere fagmedarbeidere

 • NEL samarbeider med redaksjonene i Medibas, Lægehåndbogen og Deximed. Deres artikler og fageksperter er viktige kilder i NELs revisjonsarbeide
 • Nicolai Bang Foss, overlæge, dr.med., Anæstesiafdelingen, Hvidovre Hospital