Hopp til hovedinnhold

Hørselsscreening av nyfødte med otoakustiske emisjoner

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Holmelund M, et al. Hørenedsættelse hos børn. Lægehåndbogen. Sist faglig oppdatert 07.04.2021.
  2. Klingenberg C, Mørkved M. Hørselsundersøkelser/ hørselsscreening. Nyfødtveileder. Sist faglig oppdatert: 01.01.2021. www.helsebiblioteket.no  
  3. Hille ETM, van Straaten HLMI, Verkerk PH. Prevalence and independent risk factors for hearing loss in NICU infants. Acta Pædiatrica 2007; 96: 1155-8. PubMed  
  4. Helsedirektoratet. Screening av hørsel hos nyfødte. Sist faglig oppdatert: 23. januar 2017. www.helsedirektoratet.no  
  5. Kennedy C, Kimm L, Thornton R, Davis A. False positives in universal neonatal screening for permanent childhood hearing impairment. Lancet 2000; 356: 1903–4.
  6. Holmelund M, et al. Hørescreening af nyfødte. Lægehåndbogen, sist oppdatert 27.03.2020.
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Sven-Harald Anderssen, spesialist i barnesykdommer, seksjonsoverlege ved Barneavdelingen, Sykehuset Østfold HF
  • NEL samarbeider med redaksjonene i Medibas, Lægehåndbogen og Deximed. Deres artikler og fageksperter er viktige kilder i NELs revisjonsarbeide
  • Mikkel Holmelund, speciallæge, Øre-næse-hals klinikken Øresund, Helsingør (Lægehåndbogen)