Hopp til hovedinnhold

Hørselsscreening av nyfødte med otoakustiske emisjoner

Sist revidert:
Sist revidert av:

  1. Helsedirektoratet. Screening av hørsel hos nyfødte. Sist faglig oppdatert: 23. januar 2017. www.helsedirektoratet.no  
  2. Lüscher M, Kjeldsen HC, Holme Nielsen L, Lühr Hansen B. Hørescreening af nyfødte. Lægehåndbogen, sist oppdatert 26.09.2017.
  3. Hille ETM, van Straaten HLMI, Verkerk PH. Prevalence and independent risk factors for hearing loss in NICU infants. Acta Pædiatrica 2007; 96: 1155-8. PubMed  
  4. Kennedy C, Kimm L, Thornton R, Davis A. False positives in universal neonatal screening for permanent childhood hearing impairment. Lancet 2000; 356: 1903–4.
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Sven-Harald Anderssen, spesialist i barnesykdommer, seksjonsoverlege ved Barneavdelingen, Sykehuset Østfold HF
  • NEL samarbeider med redaksjonene i Medibas, Lægehåndbogen og Deximed. Deres artikler og fageksperter er viktige kilder i NELs revisjonsarbeide
  • Michael Lüscher, speciallæge, ph.d., Ørelægerne Sundhedshuset Park Allé, Århus
  • Lars Holme Nielsen, M.Sc., overlæge, Øre-næse-halskirurgisk & Audiologisk Klinik, Rigshospitalet