Hopp til hovedinnhold

Blærekateterisering

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Geng V, Cobussen-Boekhorst H, Lurvink H, et al. Male external catheters in adults – Urinary catheter management, 2016 nurses.uroweb.org  
  2. Marschall J, Carpenter CR, Fowler S, et al. Antibiotic prophylaxis for urinary tract infections after removal of urinary catheter: meta-analysis. BMJ 2013 Jun 11;346:f3147. doi: 10.1136/bmj.f3147. DOI  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim, tilpasning til NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • NEL samarbeider med redaksjonene i Medibas, Lægehåndbogen og Deximed. Deres artikler og fageksperter er viktige kilder i NELs revisjonsarbeide
  • Michael Borre, overlæge, dr.med., ph.d., Urologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital (Lægehåndbogen)