Hopp til hovedinnhold

Prøvetaking ved rusmiddeltesting i urin

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:

  1. Castberg I, Sandvik P. Prøvetaking ved rusmiddeltesting i urin. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 293-4. PubMed  
  2. Helsedirektoratet. Prosedyrer for rusmiddeltesting. Utgitt 11/2014. www.helsedirektoratet.no  
  3. Verstraete AG. Detection times of drugs of abuse in blood, urine, and oral fluid. Ther Drug Monit 2004; 26: 200-5. PubMed  
  • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin, redaktør av NEL, Trondheim (tilpasning til NEL)