Hopp til hovedinnhold

Prøvetaking ved rusmiddeltesting i urin

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Castberg I, Sandvik P. Prøvetaking ved rusmiddeltesting i urin. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 293-4. PubMed  
  2. Helsedirektoratet. Prosedyrer for rusmiddeltesting. Utgitt 11/2014. www.helsedirektoratet.no  
  • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin, redaktør av NEL, Trondheim