Hopp til hovedinnhold

Hudpleie

Sist revidert:
Sist revidert av:


  • Jamieson EM, McCall JM, Whyte LA. Clinical nursing practices, fourth edition. Edinburgh: Churchill Livingstone, 2002.
  • Lindholm C, Ek A-C. Förebyggande åtgärder, trycksår. Vårdhandboken. Sist revidert 04.10.2013.
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim