Hopp til hovedinnhold

Venøse leggsår, observasjoner og stell

Sist revidert:
Sist revidert av:


 1. Wittens C, Davies AH, Bækgaard N, et al. Editor's Choice - Management of Chronic Venous Disease: Clinical Practice Guidelines of the European Society for Vascular Surgery (ESVS). Eur J Vasc Endovasc Surg 2015; 49:678. PMID: 25920631 PubMed  
 2. Kirsner, R.S. and Vivas, A.C. Lower-extremity ulcers: diagnosis and management. British Journal of Dermatology, 2015. doi: 10.1111/bjd.13953 DOI  
 3. Körber A, Klode J, Al-Benna S, et al. Etiology of chronic leg ulcers in 31,619 patients in Germany analyzed by an expert survey. J Dtsch Dermatol Ges 2011; 9:116. PubMed  
 4. Franks PJ, Barker J, Collier M, et al. Management of patients with venous leg ulcers. Challenges and current best practice. Journal of Wound Care, 2016. ewma.org  
 5. Johansen E, Leren L, Bredesen IM, et al. Bruk verktøyet TIMES til å vurdere sår strukturert. Sykepleien Fagutvikling 2019. sykepleien.no  
 6. Quick guide. TIMES MODEL of wound bed preparation. Wounds UK. OmniaMed 2017
 7. Wound Bed Preparation. Advances in Skin & Wound Care, 2021 journals.lww.com  
 8. Sårbehandlingsprodukter. Veileder for helsepersonell. Helse Vest. 2. utgave, 2019. kvalitet.helse-bergen.no  
 9. Nelson EA, Bell-Syer SEM. Compression for preventing recurrence of venous ulcers. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 9. Art. No.: CD002303. DOI: 10.1002/14651858.CD002303.pub3. DOI  
 10. Flanagan M. Wound measurement: can it help us to monitor progression to healing?. J Wound Care 2003 ; 12(5: 189-194.
 11. Debridering (mekanisk) av venøse, arterielle og immunologiske sår med demonstrasjonsfilm. e-håndboken. Oslo Universitetssykehus, 2021. ehandboken.ous-hf.no  
 12. Helsedirektoratet. Hud- og bløtdelsinfeksjoner. Infisert venøst leggsår. Sist faglig oppdatert: 16. november 2021. www.helsedirektoratet.no  
 13. Gupta S, Andersen C, Black J, et al. Management of Chronic Wounds: Diagnosis, Preparation, Treatment, and Follow-up. Wounds. 2017;29(9):S19-S36. PMID: 28862980 PubMed  
 14. Kramer A, Dissemond J, Kim S, et al. Consensus on Wound Antisepsis: Update 2018. Skin Pharmacol Physiol. 2018;31(1):28-58. PubMed  
 15. O'Meara S, Al-Kurdi D, Ologun Y, et al. Antibiotics and antiseptics for venous leg ulcers. Cochrane Database Syst Rev. 2014. 10;1:CD003557. doi: 10.1002/14651858.CD003557.pub5 DOI  
 16. Kirsner, R.S. and Vivas, A.C. Lower-extremity ulcers: diagnosis and management. British Journal of Dermatology, 2015. doi: 10.1111/bjd.13953 DOI  
 17. Palfreyman S, Nelson EA, Michaels JA. Dressings for venous leg ulcers: systematic review and meta-analysis. BMJ 2007; 335: 244. British Medical Journal  
 18. Ennis WJ, Meneses P. Wound healing at the local level: the stunned wound. Ostomy Wound Manage 2000; 46(1A Suppl): 39S-48S. .
 19. The causes and prevention of maceration of the skin. NursingTimes.net 2001; : .
 • Anita Baadstø, sykepleier, Norsk Helseinformatikk