Hopp til hovedinnhold

Kroniske sår — sykepleie

Sist revidert:
Sist revidert av:


 1. Langøen A, Gürgen M. Sårhelingsprosessen – enkelt forklart. Sykepleien Fagutvikling, 2019. Doi: 10.4220/Sykepleiens.2019.74698 DOI  
 2. Bowers S, Franco E. Chronic Wounds: Evaluation and Management. Am Fam Physician. 2020;101(3):159-166. PubMed  
 3. Harbo, Sverre: kronisk sår i Store medisinske leksikon på snl.no. Hentet 11. november 2022 fra https://sml.snl.no/kronisk_s%C3%A5r
 4. Panuncialman J, Falanga V. The science of wound bed preparation. Surg Clin North Am. 2009;89(3):611-626. doi:10.1016/j.suc.2009.03.009 DOI  
 5. Mat Saad AZ, Khoo TL, Halim AS. Wound bed preparation for chronic diabetic foot ulcers. ISRN Endocrinol. 2013;2013:608313. doi: 10.1155/2013/608313. Epub 2013 Feb 13. PMID: 23476800; PMCID: PMC3586512.
 6. Raffetto JD, Ligi D, Maniscalco R, Khalil RA, Mannello F. Why Venous Leg Ulcers Have Difficulty Healing: Overview on Pathophysiology, Clinical Consequences, and Treatment. J Clin Med. 2020 Dec 24;10(1):29. doi: 10.3390/jcm10010029. PMID: 33374372; PMCID: PMC7795034.
 7. McLain NE, Moore ZE, Avsar P. Wound cleansing for treating venous leg ulcers. Cochrane Database Syst Rev. 2021;3(3):CD011675. Published 2021 Mar 10. doi:10.1002/14651858.CD011675.pub2 DOI  
 8. Langøen A, Marcus Gürgen M. Dette må du vite om biofilm. Sykepleien . doi:10.4220/Sykepleiens.2019.74753 DOI  
 9. Biofilm. Store medisinske leksikon, sist oppdatert 2022.
 10. Debridering (mekanisk) av venøse, arterielle og immunologiske sår med demonstrasjonsfilm. eHåndbok for Oslo universitetssykehus, 2021 ehandboken.ous-hf.no  
 11. Langøen A, Gürgen M. Sårhelingsprosessen – enkelt forklart. Doi: 10.4220/Sykepleiens.2019.74698 DOI  
 12. Langøen A, Gürgen M. Hva er en sårdiagnose, og hvorfor trenger vi den? 10.4220/Sykepleiens.2019.74815
 13. Moffat CJ. Wound bed preparation:science applied to practice. Position document 2004; : .
 14. Moffatt CJ, Harper P. Leg Ulcers: Access to clinical education. New York: Churchill Livingstone, 1997.
 15. Westerhof W, van Ginkel CJ, Cohen EB, Mekkes JR. Prospective randomised. Dermatologica 1990; 181(9): 293-297.
 16. Schultz GS, Sibbald RG, Falanga V, et al. Wound bed preparation: a systematic approach to wound management. Wound Repair Regen 2003; 11(2): 21-28.
 17. Malone M, Bjarnsholt T, McBain AJ, et al. The prevalence of biofilms in chronic wounds: a systematic review and meta-analysis of published data. J Wound Care. 2017;26(1):20-25. doi:10.12968/jowc.2017.26.1.20 DOI  
 18. Bucalo B, Eaglstein WH, Falanga V. Inhibition of cellproliferation by chronic wound fluid. Wound Repair Regen 1993; 1: 181-186.
 19. Fray MJ, Dickinson RP, Huggins JP, Occleston NL. A potent, selective. J Med Chem 2003; 46 (16): 3514-3525.
 20. Cutting K, Harding K. Criteria for identifying wound infection. J Wound Care 1994; 3(4): 198-201.
 21. Gardner SE, Frantz RA, Doebbeling BN. The validity of the clinical signs and. Wound Repair Regen 2001; 9(3): : 178-186.
 22. Thomson PD, Smith DJ. What is infection? . Am J Surg 1994; : .
 23. Bowler PG. Wound pathophysiology, infection and therapeutic options. Ann Med 2002; 34: 419-427.
 • Anne-Kristin Bjørvik, sykepleier med spesialutdanning innen sår, Hud og venerisk poliklinikk, St. Olavs Hospital
 • Grete Rye, sykepleier med spesialutdanning innen sår, Hud og venerisk poliklinikk, St. Olavs Hospital
 • Anita Baadstø, sykepleier, redaksjonsmedarbeider i NEL