Hopp til hovedinnhold

Klassifisering av trykksår

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Dini V, Bertone M, Romanelli M. Prevention and management of pressure ulcers. Dermatol Ther 2006; 19: 356 - 64 PubMed  
  2. Internasjonalt klassifiseringssystem for trykksår fra npuap/epuap. Forebygging og behandling av trykksår: kortutgave av retningslinje (pdf). NPUAP/EPUAP/PPPIA, 2014 www.epuap.org  
  3. Knudsen CW, Tønseth KA. Trykksår - forebygging og behandling. Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131: 464-7.
  4. European Pressure Ulcer Advisory Panel and National Pressure Ulcer Advisory panel. Prevention and treatment of pressure ulcers: quick reference guide. Washington DC: National Pressure Ulcer Advisory Panel; 2009
  5. Berlowitz DR, Wilking SVB. The short-term outcome of pressure sores. J Am Geriatr Soc 1990; 38: 748 - 52 PubMed  
  • Anita Baadstø, sykepleier, Norsk Helseinformatikk as, Trondheim