Hopp til hovedinnhold

Trykksår, observasjoner sårstell

Sist revidert:
Sist revidert av:


  • Basert på prinsipper fra "Wound bed preparation in practice" av European Wound Management Assosiation (EWMA)
  1. European Pressure Ulcer Advisory Panel and National Pressure Ulcer Advisory panel. Prevention and treatment of pressure ulcers: quick reference guide. Washington DC: National Pressure Ulcer Advisory Panel; 2009 http://www.epuap.org/guidelines/QRG_Prevention_in_Norwegian.pdf
  2. Dini V, Bertone M, Romanelli M. Prevention and management of pressure ulcers. Dermatol Ther 2006; 19: 356 - 64 PubMed  
  3. Knudsen CW, Tønseth KA. Trykksår – forebygging og behandling. Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131: 464 doi: 10.4045/tidsskr.09.1472 DOI  
  • Anita Baadstø, sykepleier, Norsk Helseinformatikk