Hopp til hovedinnhold

Trykksårkalkulator, systematisk risikovurdering med Braden skala

Sist revidert:
Sist revidert av:


Kalkulatoren er utarbeidet i overenstemmelse med den norske oversettelsen av Braden skala. I en tverrfaglig norsk undersøkelse med representanter fra to sykehjem, var Braden skala det skjemaet arbeidsgruppen mente i størst grad dekket deres behov. Den norske versjonen av skjemaet Braden Scale (Braden skala, Bjøro 1998), ble ut fra dette valgt som risikovurderingsskjem. 4

  1. Devik, S. A. En oppsummering av kunnskap: Forebygging av trykksår i kommunale helse- og omsorgstjenester. Senter for omsorgsforskning, Omsorgsbiblioteket, rapport 2020. omsorgsforskning.brage.unit.no  
  2. Bjøro, K. (1998). The Braden Scale for predicting pressure sore risk, Bergstrøm, Braden, Laguzza, Holman. Norsk oversettelse.
  3. Klinisk veileder i sår. Sunnaas sykehus HF, 2021 www.sunnaas.no  
  4. Skøien R, Bratheen SH.:Metode for å redusere forekomst av trykksår i norske sykehjem. Sintef rapport, 2007 www.sintef.no  
  • Anita Baadstø, sykepleier, Norsk Helseinformatikk as