Hopp til hovedinnhold

Håndvask og hånddesinfeksjon

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Håndhygiene - nasjonal veileder, Folkehelseinstituttet. Veileder April 2016 www.fhi.no  
  2. Lystad A. Håndhygiene. Tidsskr Nor Lægeforen 1999; 119: 2454. PubMed  
  3. Boyce JM, Pittet D. Guideline for hand hygiene in health-care settings: recommendations of the Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee and the HICPAC/SHEA/APIC/IDSA Hand Hygiene Task Force. Morb Mortal Wkly Rep 2002; 51: 1-44. PubMed  
  4. Aavitsland P. Ren rutine. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 145. PubMed  
  5. Centers for Disease Control and Prevention. Guideline for hand hygiene in health-care settings: recommendations of the Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee and the HICPAC/SHEA/APIC/IDSA Hand Hygiene Task Force. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2002; 51 (RR-16): 1 - 45. (www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr5116a1.htm (4.1.2005).)
  6. Helene Sogge. En bedre dag med omsorgsfull pleie. : Medlex, Norsk Helseinformasjon, 2013.
  7. Aiello AE, Coulborn RM, Perez V, Larson EL. Effect of hand hygiene on infectious disease risk in the community setting: a meta-analysis. Am J Public Health 2008; 98: 1372-81. PubMed  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Carl Fredrik Borchgrevink-Lund, Hygienesykepleier, Enhet for smittevern, Sykehuset Telemark