Hopp til hovedinnhold

Infeksjonsforebyggende standardtiltak

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Basale smittevernrutiner i helsetjenesten - veileder for helsepersonell. Folkehelseinstituttet. Publisert 19.02.2010 Oppdatert 19.01.2019 www.fhi.no  
  2. Nasjonalt folkehelseinstitutt. Isoleringsveilederen. 2004; Smittevern 9: www.fhi.no
  • Anita Baadstø, sykepleier, Norsk Helseinformatikk as
  • Carl Fredrik Borchgrevink-Lund, Hygienesykepleier, Enhet for smittevern, Sykehuset Telemark