Hopp til hovedinnhold

Beskyttelsesutstyr ved isolering

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Borchgrevink-Lund C-F, Sjaastad I. Kompendium i hygiene og mikrobiologi 6. Oslo: Mbl a/s, 2001. www.mamut.com/hygiene
  2. Nasjonalt folkehelseinstitutt. Isoleringsveilederen. Oslo: Folkehelseinstituttet, 2004. smittevern 9: www.fhi.no
  • Anita Baadstø, sykepleier, Norsk Helseinformatikk as
  • Carl Fredrik Borchgrevink-Lund, Hygienesykepleier, Enhet for smittevern, Sykehuset Telemark