Hopp til hovedinnhold

Munnstell og rengjøring av munnhulen til eldre, alvorlig syke og døende

Sist revidert:
Sist revidert av:


 

 

 1. Trier EL. Jørstad C. Munnstell av alvorlig syke. Nor Tannlegeforen Tid 2014; 124: 898—906 legehandboka.no  
 2. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen. Helsedirektoratet 2015 helsedirektoratet.no  
 3. Flovik AM. Munnstell. Godt munnstell nødvendig og helsebringende. : Akribe, 2005.
 4. McNally ME. Martin-Misener R. Wyatt CCL. et al. Action Planning for Daily Mouth Care in Long-Term Care: The Brushing Up on Mouth Care Program. Nursing Research and Practice 2012. doi:368356
 5. Munnstell til palliative pasienter. Anbafaling. Haraldsplass diakonale sykehus og Helse Bergen. Helsebiblioteket www.helsebiblioteket.no  
 6. Watne Størkson A. Munnstell til palliative pasienter. Kreftsykepleie 2012; 2: 22 - 4
 7. Sundal TE. Sundal TE. Munnstell til alvorlig syke og døende. OMSORG 2012; 2: 49 - 51.
 8. Furness S, Worthington HV, Bryan G et al. Interventions for the management of dry mouth: topical therapies. Cochrane 2011. PMID: 22161442 PubMed  
 9. Mouly SJ, Orler JB, Tillet Y et al. Efficacy of a new oral lubricant solution in the management of psychotropic drug-induced xerostomia: a randomized controlled trial. J Clin Psychopharmacol 2007. PMID: 17873673 PubMed  
 10. Glyserol oppløsning til munnstell. RELIS database 2011; spm.nr. 6912, RELIS Ves relis.arnett.no  
 11. Munnstell hos pasient under cytostatikakur/ aplasi.Kompetansesenter i lindrende behandling. St.Olavs Hospital HF. Kreftklinikken. 2014
 • Anita Baadstø, sykepleier, Norsk Helseinformatikk as