Hopp til hovedinnhold

Schirmers test

Sist revidert:
Sist revidert av:

  1. Foulks GN, Forstot SL, Donshik PC, Forstot JZ, Goldstein MH, Lemp MA, Nelson JD, Nichols KK, Pflugfelder SC, Tanzer JM, Asbell P, Hammitt K, Jacobs DS., Clinical guidelines for management of dry eye associated with Sjögren disease. Ocul Surf 2015;13: 118-32. PubMed  
  2. Kanellopoulos AJ, Asimellis G, In pursuit of objective dry eye screening clinical techniques. Eye Vis (Lond) 2016;3:1. PubMed  
  3. Foster CS. Dry Eye Disease (Keratoconjunctivitis Sicca) Workup. Medscape, last updated Oct 09, 2017. emedicine.medscape.com  
  4. Gran JT, Myklebust G. Diagnostikk av primært Sjögrens syndrom. Tidsskr Nor Lægeforen 2001; 121: 563-6. Tidsskrift for Den norske legeforening  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim (tilpasning til NEL)