Hopp til hovedinnhold

Beinmargsprøve

Beinmargen er hovedsete for produksjon av røde og hvite blodceller samt blodplater. Sykdommer kan påvirke blodcellene i beinmargen og føre til nedsatt mengde av alle eller én av disse celletypene.

Sist revidert:


Blodet og beinmargen

Produksjon av blodceller

Beinmargsprøve

Prøvetakingen

Oppfølging etter prøvetakingen

Hva kan beinmargsprøven vise?

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Beinmargsprøve. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Radhakrishnan N. Bone marrow aspiration and biopsy. Medscape, last updated Jul 12, 2019. emedicine.medscape.com 
  2. Hasselbalch HC, Larsen EP, Andersen JS. Knoglemarvsprøve. Lægehåndbogen, sist oppdatert 04.01.2019.