Hopp til hovedinnhold

Livmorhalsprøve

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/kvinne/celleforandringer/celleprove/ 

Hva er livmorhalsprøve?

Hvorfor tas livmorhalsprøve?

Hvordan tas livmorhalsprøven?

Når bør du ikke ta livmorhalsprøve?

Hvor nøyaktig er prøven?

Hva skjer ved unormalt prøvesvar?

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Livmorhalsprøve. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. American society of cytopathology. Bethesda System for Reporting Gynecologic Cytology. Wilmington: American society of cytopathology; 2014. Hentet 11.01.2019. bethesda.soc.wisc.edu 
  2. Madsen EM. Smear-tagning. Ugeskr Læger 2004; 166: 4246-7. PubMed 
  3. Kreftregisteret. Kvalitetsmanual for Livmorhalsprogrammet. Oslo, Sist oppdatert 01.09.2021. Siden besøkt 28.06.2023 www.kreftregisteret.no 
  4. Helsedirektoratet. Nasjonalt handlingsprogram med retninglinjer for gynekologisk kreft. Helsedirektoratet. Oslo, 21.12.2022. Siden besøkt 28.06.2023
  5. Legeforeningen. Gjør kloke valg. Fagmedisinske anbefalinger. Norsk gynekologisk forening. Siden besøkt 13.01.2022 www.legeforeningen.no 
  6. Eide ML, Baasland I. Celleprøvetaking fra cervix - er det så vanskelig?. Gynekologen 2014; 27 (2): 32-4.
  7. Nygård M, Andreassen T, Berland J et al. HPV-test i primærscreening mot livmorhalskreft. Kontrollert implementering og evaluering av forbedret helsetjeneste. Oslo: Helsedirektoratet; 2013. legehandboka.no 
  8. Rijkaart DC, Berkhof J, Rozendaal L et al. Human papillomavirus testing for the detection of high-grade cervical intraepithelial neoplasia and cancer: final results of the POBASCAM randomised controlled trial. Lancet Oncol 2012; 13: 78-88. pmid:22177579 PubMed 
  9. Koliopoulos G, Nyaga VN, Santesso N, Bryant A, Martin-Hirsch PPL, Mustafa RA, Schünemann H, Paraskevaidis E, Arbyn M. Cytology versus HPV testing for cervical cancer screening in the general population. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 8. Art. No.: CD008587. DOI: 10.1002/14651858.CD008587.pub2. DOI