Hopp til hovedinnhold

Leverbiopsi

En leverbiopsi er en prosedyre der det tas en vevsprøve fra leveren for undersøkelse i et mikroskop for å se etter tegn på skade eller sykdom.

Sist revidert:


Leversykdommer

Leverbiopsi

Når gjøres leverbiopsi?

Forberedelser til undersøkelsen

Hvordan foregår undersøkelsen?

Etter undersøkelsen

Komplikasjoner

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Leverbiopsi. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Ott P. Perkutan leverbiopsi. Ugeskr Læger 2003; 165: 1571-3. PubMed 
  2. Arora G. Percutaneous liver biopsy. Medscape, last updated Nov 01, 2017. emedicine.medscape.com 
  3. Grant A, Neuberger J. Guidelines in the use of liver biopsy in clinical practice. Gut 1999;45(supl IV):1-11.
  4. Bravo AA, Sunil GS, Chopra S. Liver biopsy. N Engl J Med 2001;344:495-500. New England Journal of Medicine