Hopp til hovedinnhold

Schirmers test

Schirmers test er en måling av tåreproduksjonen hos pasienter som er under utredning med tanke på Sjøgrens syndrom.

Sist revidert:


Hva er Schirmers test?

Formålet

Forberedelser

Selve undersøkelsen

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Schirmers test. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Foulks GN, Forstot SL, Donshik PC, Forstot JZ, Goldstein MH, Lemp MA, Nelson JD, Nichols KK, Pflugfelder SC, Tanzer JM, Asbell P, Hammitt K, Jacobs DS., Clinical guidelines for management of dry eye associated with Sjögren disease. Ocul Surf 2015;13: 118-32. PubMed 
  2. Kanellopoulos AJ, Asimellis G, In pursuit of objective dry eye screening clinical techniques. Eye Vis (Lond) 2016;3:1. PubMed 
  3. Foster CS. Dry Eye Disease (Keratoconjunctivitis Sicca) Workup. Medscape, last updated Oct 09, 2017. emedicine.medscape.com 
  4. Gran JT, Myklebust G. Diagnostikk av primært Sjögrens syndrom. Tidsskr Nor Lægeforen 2001; 121: 563-6. Tidsskrift for Den norske legeforening