Hopp til hovedinnhold

Schirmers test

Schirmers test er en måling av tåreproduksjonen hos pasienter som er under utredning med tanke på Sjøgrens syndrom.

Sist oppdatert: Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/muskelskjelett/undersokelser/schirmers-test/ 

Hva er Schirmers test?

Formålet

Forberedelser

Selve undersøkelsen

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Schirmers test. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Foulks GN, Forstot SL, Donshik PC, Forstot JZ, Goldstein MH, Lemp MA, Nelson JD, Nichols KK, Pflugfelder SC, Tanzer JM, Asbell P, Hammitt K, Jacobs DS., Clinical guidelines for management of dry eye associated with Sjögren disease. Ocul Surf 2015;13: 118-32. PubMed 
  2. Kanellopoulos AJ, Asimellis G, In pursuit of objective dry eye screening clinical techniques. Eye Vis (Lond) 2016;3:1. PubMed 
  3. Foster CS. Dry Eye Disease (Keratoconjunctivitis Sicca) Workup. Medscape, last updated Oct 09, 2017. emedicine.medscape.com 
  4. Versura P, Frigato M, Cellini M, Mulè R, Malavolta N, Campos EC. Diagnostic performance of tear function tests in Sjogren's syndrome patients. Eye (Lond). 2007;21(2):229-237. PMID: 16397619 PubMed