Hopp til hovedinnhold

Temporalisbiopsi - prøve av tinningarterien

I tinningen på hver side finnes en pulsåre, arteria temporalis. Denne arterien kan noen ganger bli betent - inflammert (arteritis temporalis). Diagnosen bekreftes ved at en bit av arterien fjernes for mikroskopi.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/muskelskjelett/undersokelser/tinningarterien-prove/ 

Hva er prøve av tinningarterien?

Indikasjon

Inngrepet

Etterkontroll

Komplikasjoner

Vil du vite mer?

Animasjoner

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Arteria temporalis-biopsi. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Foghsgaard J. Arteria temporalis-biopsi. Ugeskr Læger 2006; 168: 1774-5. PubMed 
  2. Edenberg J, Kvambe K, Sandstad E et al. Ultralydundersøkelse av tinningarterier ved mistanke om arteritis temporalis Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 1806-8. PubMed 
  3. Monti S, Floris A, Ponte CB, et al. The proposed role of ultrasound in the management of giant cell arteritis in routine clinical practice. Rheumatology (Oxford). 2018;57(1):112-119. doi:10.1093/rheumatology/kex341 DOI 
  4. Docken WP. Diagnosis of giant cell arteritis. UpToDate, last updated May 24, 2019. www.uptodate.com 
  5. Niederkohr RD, Levin LA. Management of the patient with suspected temporal arteritis a decision-analytic approach. Ophthalmology 2005; 112:744. PubMed 
  6. Lazarewicz K, Watson P. Giant cell arteritis. BMJ. 2019;365:l1964. Published 2019 May 30. doi:10.1136/bmj.l1964 DOI 
  7. Haga HJ, Johnsen V, Østensen M, Mikkelsen K, Gulseth HC, Kvien TK, Nordvåg BY. Myalgi og høy senkning hos voksne. Tidsskr Nor Lægeforen 2000; 120: 3405-8. Tidsskrift for Den norske legeforening