Hopp til hovedinnhold

Cystoskopi

Cystoskopi er en endoskopisk undersøkelse av urinblæren og urinrøret.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/kirurgi/undersokelser/cystoskopi/ 

Hva er cystoskopi?

Når gjøres cystoskopi?

Undersøkelsen

Pasientforberedelser

Hvilke funn kan man gjøre?

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Cystoskopi. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Ghoniem GM. Cystoscopy. Medscape, last updated Jan 05, 2016. emedicine.medscape.com