Hopp til hovedinnhold

ERCP - endoskopi av gallegangen

Er en endoskopisk undersøkelse av gallegangene og utførselsgangene til bukspyttkjertelen.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/kirurgi/undersokelser/ercp-endoskopi-av-gallegangen/ 

Hva er ERCP?

Hvorfor gjøres ERCP?

Forberedelser til undersøkelsen

Hvordan utføres ERCP?

Kan det oppstå komplikasjoner?

Observasjon etter undersøkelsen

Hvordan er den videre oppfølging?

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet ERCP. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Malas A. Endoscopic retrograde cholangiopancreatography. Medscape, last updated May 30, 2019. emedicine.medscape.com 
  2. Leerhøy B, Regeur JVH, Elmunzer BJ, Novovic S. Simple ways of reducing the risk of post-endoscopic retrograde cholangiopancreatography pancreatitis. Ugeskr Laeger 2019;181. PMID: 31036154. PubMed 
  3. Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus. Endokardittprofylakse. 2013.
  4. Szary NM, Al-Kawas FH. Complications of endoscopic retrograde cholangiopancreatography: how to avoid and manage them. Gastroenterol Hepatol (NY) 2013;9: 496-504. PubMed