Hopp til hovedinnhold

Gastroskopi

Gastroskopi er en undersøkelse av spiserøret, magesekken og tolvfingertarmen ved hjelp av et fleksibelt skop.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/kirurgi/undersokelser/gastroskopi/ 

Hva er gastroskopi?

Hvorfor gjøres gastroskopi?

Praktiske opplysninger

Undersøkelsen

Videre oppfølging

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Gastroskopi. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Johns Hopkins Medicine. Upper GI endoscopy. Site visited Oct 18, 2022. www.hopkinsmedicine.org 
  2. Laursen SB, Schaffalitzky de Muckadell OB. Det optimale tidspunkt for gastroskopi ved svær ulcusblødning er ikke fastlagt. Ugeskr Laeger. 2011;173(15):1130-1134. PubMed 
  3. Winstead NS, Wilcox CM. Erythromycin prior to endoscopy for acute upper gastrointestinal haemorrhage: a cost-effectiveness analysis. Aliment Pharmacol Ther 2007; 26: 1371-7. PubMed