Hopp til hovedinnhold

Koloskopi

Koloskopi er en undersøkelse av hele tykktarmen ved hjelp av et endoskop. Koloskopet er en bøyelig fiberoptisk slange som føres inn i tarmen via endetarmen. Man kan da inspisere tarmens innside og overføre bilder fra kroppens indre til en TV-skjerm.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/kirurgi/undersokelser/koloskopi/ 

Hva er koloskopi?

Hvorfor gjøres koloskopi?

Forberedelser

Hvordan utføres undersøkelsen?

Hvilke funn kan gjøres?

Videre oppfølging

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Koloskopi. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Stauffer CM, Pfeifer C. Colonoscopy. In: StatPearls Internet. Updated Jul 25, 2022. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK559274/
  2. Singh H, Poluha W, Cheang M, et al. Propofol for sedation during colonoscopy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue 4. Art. No.: CD006268. DOI: 10.1002/14651858.CD006268.pub2. DOI 
  3. Mahmud N, Asch DA, Sung J, et al. Effect of Text Messaging on Bowel Preparation and Appointment Attendance for Outpatient Colonoscopy: A Randomized Clinical Trial. JAMA Netw Open. 2021;4(1):e2034553. Published 2021 Jan 4. PMID: 33492374 PubMed 
  4. Ball AJ, Johal SS, Riley SA. Position change during colonoscope withdrawal increases polyp and adenoma detection in the right but not in the left side of the colon: results of a randomized controlled trial. Gastrointestinal Endoscopy, published online April 22, 2015 . doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.gie.2015.01.035
  5. Malmstrøm ML, Meisner S. Endoscopic mucosal resection of the colon and rectum. Ugeskr Laeger 2008;170: 1738-9. PMID: 18489888. PubMed 
  6. Baron TH. Enteral stents for the management of malignant colorectal obstruction. UpToDate, last updated Jan 21, 2015. UpToDate 
  7. Ko CW, Riffle S, Michaels L, et al. Serious complications within 30 days of screening and surveillance colonoscopy are uncommon. Clin Gastroenterol Hepatol 2010; 8: 166-73. PubMed 
  8. Afshari K, Stender MT, Thorlacius-Ussing O. Miltlæsion efter sigmoideoskopi. Ugeskr Laeger. 2015;177(2A):64-65.