Hopp til hovedinnhold

EEG

EEG er forkortelse for elektroencefalografi. EEG registrerer elektriske impulser som oppstår i hjernebarken. Signalene forsterkes og filtreres i EEG-apparatet.

Sist oppdatert: Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/barn/undersokelser/eeg/ 

Hjernen

Hva er EEG?

Når gjøres EEG?

Pasientforberedelser

Undersøkelsen

Hvilke funn kan man gjøre?

Begrensninger

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet EEG. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Moeller J, Haider HA, Hirsch LJ. Electroencephalography (EEG) in the diagnosis of seizures and epilepsy. UpToDate, last updated Sep 10, 2018.  UpToDate 
  2. Jørum E, Sand T. Klinisk Nevrofysiologi. I: Gjerstad L, Hunsbeth Skjeldal O. Nevrologi og Nevrokirurgi. Fra barn til voksen. Nesbru: Vett & Viten AS, 2007.