Hopp til hovedinnhold

EMG og nevrografi

Elektromyografi (EMG) og elektronevrografi er to undersøkelser som ofte utføres i samme seanse fordi de utfyller hverandre og bør ses i sammenheng når resultatet vurderes. De måler musklenes elektriske aktivitet og ledningshastigheten i nerver.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/hjernenervesystem/undersokelser/emg-og-nevrografi/ 

Nervesystem og muskler

Hva er EMG og nevrografi?

Når gjøres EMG og nevrografi?

Pasientforberedelser

Undersøkelsen

Apparatur

Hvordan foregår undersøkelsen?

Hvilke funn kan man gjøre?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet EMG og nevrografi. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Johns Hopkins Medicine. Electromyography (EMG). Site visited July 18, 2019.  www.hopkinsmedicine.org 
  2. Johns Hopkins Medicine. Nerve conduction studies. Site visited July 18, 2019.  www.hopkinsmedicine.org 
  3. Jørum E, Sand T. Klinisk Nevrofysiologi. I: Gjerstad L, Hunsbeth Skjeldal O. Nevrologi og Nevrokirurgi. Fra barn til voksen. 6. utgave. Nesbru: Vett & Viten AS, 2014.
  4. Agranoff AB. Electrodiagnosis. Medscape, last updated Mar 01, 2019.  emedicine.medscape.com