Hopp til hovedinnhold

Allergiutredning av barn

Utredningen av barn med mistenkt allergi omfatter sykehistorie, allergitester som hudprikktest, måling av spesifikt IgE i blodet og kostforsøk.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/allergi/diverse/allergiutredning-av-barn/ 

Hva er allergisk sykdom?

Når er allergiutredning nødvendig?

Hvilke undersøkelser?

Sykehistorien

Kroppsundersøkelsen

Måling av IgE i blod

Hudprikktest

Lappetest

Kryssreaksjoner

Provokasjonsundersøkelser

Matvareallergi

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Allergiutredning av barn. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Halken S, Høst A, Daugbjerg PS, Jensen VB, Bindslev-Jensen C. Allergiudredning af børn. Ugeskr Læger 2005; 167: 642-7. PubMed 
  2. Kjaer HF, Eller E, Høst A et. al. The prevalence of allergic diseases in an unselected group of 6-year-old children. The DARC birth cohort study. Pediatr Allergy Immunol 2008; 19: 737-45. PubMed 
  3. Kjaer HF, Eller E, Andersen KE, et. al. The association between early sensitization patterns and subsequent allergic disease. The DARC birth cohort study.. Pediatr Allergy Immunol 2009; 20: 726-34. PubMed 
  4. Wickman M, Lilja G, Söderström L, et. al. Quantitative analysis of IgE antibodies to food and inhalant allergens in 4-year-old children reflects their likelihood of allergic disease. Allergy 2005; 60: 650-7. PubMed 
  5. Bodtger U, Assing K, Poulsen LK. A Prospective, Clinical Study on Asymptomatic Sensitisation and Development of Allergic Rhinitis: High Negative Predictive Value of Allergological Testing. Int Arch Allergy Immunol 2011; 155: 289-296. PubMed 
  6. James C, Bernstein DI. Allergen immunotherapy: an updated review of safety. Curr Opin Allergy Clin Immunol. 2017;17(1):55-59. PubMed 
  7. Abramson MJ, Puy RM, Weiner JM. Injection allergen immunotherapy for asthma. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 8. Art. No.: CD001186. DOI: 10.1002/14651858.CD001186.pub2. DOI 
  8. Bousquet J, Schünemann HJ, Togias A, et al. Next-generation Allergic Rhinitis and Its Impact on Asthma (ARIA) guidelines for allergic rhinitis based on Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation (GRADE) and real-world evidence. J Allergy Clin Immunol. 2020;145(1):70-80.e3. PMID: 31627910. PubMed 
  9. Yu W, Freeland DMH, Nadeau KC. Food allergy: immune mechanisms, diagnosis and immunotherapy. Nat Rev Immunol. 2016;16(12):751-765. PubMed 
  10. Raulf M. Current state of occupational latex allergy. Curr Opin Allergy Clin Immunol. 2020;20(2):112-116. PubMed