Hopp til hovedinnhold

Mononukleosetester

Sist revidert:
Sist revidert av:


  • Lyngbye J, Kjær A, Ladefoged SA, Nissen PH. Lyngbyes laboratoriemedicin. 2. udg., København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S, 2010.
  • Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. Mononukleosetest, P. Sist oppdatert 09.09.2014. www.brukerhandboken.no.
  • Friis-Hansen L, Kjeldsen HC, Hansen-Nord G, Hornung N. Monospot (mononukleose-test). Lægehåndbogen, sist oppdatert 02.07.2019.
  1. Skurtveit KJ, Bjelkarøy WI, Christensen NG, Thue G, Sandberg S, Hoddevik G. Kvalitet av hurtigtester til påvisning av infeksiøs mononukleose. Tidsskr Nor Lægeforen 2001; 121: 1793-7. PubMed  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Geir Thue, spesialist i alllmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
  • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen
  • Lennart Friis-Hansen, overlæge, dr. med., Klinisk Biokemisk Afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital