Hopp til hovedinnhold

Ferritin

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon

NPU-kode

Referanseområde

Analytisk og biologisk variasjon

Aktuelle indikasjoner

Prøvetaking

Feilkilder

Vurdering av unormalt prøvesvar

Normale verdier

Moderat forhøyet Ferritin: 200-400

Kraftig forhøyede verdier > 1000

Kilder

Referanser

Internasjonale fagmedarbeidere

Fagmedarbeidere

  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim, tilpasning til NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Geir Thue, spesialist i alllmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
  • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen