Hopp til hovedinnhold

Jernbelastningstest

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. St. Olavs Hospital (medisinsk biokjemi) - Analyser og undersøkelser: Jernbelastning. Besøkt 01.09.14 www.helse-midt.no  
  2. Metodebok.no. Jernbelastning, Pasient. Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. Sist oppdatert 21.11.2021. www.prosedyrer.no  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim