Hopp til hovedinnhold

Kalsium, total

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Ødum L, Hornung N, et al. Calcium, total. Lægehåndbogen, sist oppdatert 16.10.2018.
  2. Metodebok.no. Kalsium, P. Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi, sist oppdatert 10.11.2021. www.prosedyrer.no  
  3. Donovan PJ, Achong N, Griffin K, et al. PTHrP-mediated hypercalcemia: Causes and survival in 138 patients. J Clin Endocrinol Metab 2015; 100: 2024-9. pmid:25719931 PubMed  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Geir Thue, spesialist i allmennmedisin og professor ved NOKLUS/Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen
  • Sverre Sandberg, professor, leder av NOKLUS og avdelingsleder ved Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Universitetssykehus
  • Lars Ødum, led. overlæge, dr. med., Klinisk biokemisk afdeling, Roskilde Sygehus (Lægehåndbogen)
  • Nete Hornung, Led. overlæge, klinisk lektor, ph.d., Klinisk biokemisk afdeling, Regionshospitalet Randers (Lægehåndbogen)