Hopp til hovedinnhold

Lipase

Sist revidert:
Sist revidert av:

  1. Toska K, Løhne K. Lipase, P. Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. Sist oppdatert 05.02.2019. www.prosedyrer.no  
  2. Friis-Hansen L, Ødum L, et al. Lipase (pankreas). Lægehåndbogen, sist oppdatert 04.02.2016.
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim, tilpasning til NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Geir Thue, spesialist i allmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
  • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen
  • Lennart Friis-Hansen, overlæge, dr. med., Klinisk Biokemisk afdeling, Næstved Sygehus (Lægehåndbogen)
  • Lars Ødum, led. overlæge, dr. med., Klinisk biokemisk afdeling, Roskilde Sygehus (Lægehåndbogen)