Hopp til hovedinnhold

PEth

Sist revidert:
Sist revidert av:


  • Roar Dyrkorn, spesialist klinisk farmakologi og allmennmedisin. Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital, Trondheim
  1. Metodebok.no. Fosfatidyletanol (PEth). Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi, sist oppdatert 19.11.2021. metodebok.no  
  2. Avdeling for klinisk farmakologi. PEth (fosfatidyletanol) - en nyttig alkoholmarkør i blod. St. Olavs Hospital. Sist oppdatert 09.03.2021. stolav.no  
  3. Isaksson A, Walther L, Alling C, Hansson T. Fosfatidyletanol i blod (B-PEth) - ny markør for alkoholmissbruk. Läkartidningen 2009; 106: 1094-8.
  • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL