Hopp til hovedinnhold

PINP

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Borgen TT, Eriksen EF. Benmarkører ved behandling av osteoporose. Tidsskr Nor Legeforen 2021; 141: 1600-2. doi:10.4045/tidsskr.21.0119 DOI  
  2. Finnes TE, Syversen U, Høiberg M, Pretorius M, Eriksen EF, et al. Osteoporose. Metodebok endolrinologi (NEF). Sist oppdatert 05.09.2022. metodebok.no  
  3. PINP. Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi. Publisert 22.11.2021. www.brukerhandboken.no  
  4. PINP. Metodebok, medisinsk biokjemi og immunologi. St. Olavs hospital. data.stolav.no  
  • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL