Hopp til hovedinnhold

Blod i urin, stiks

Sist revidert:


  1. Metodebok.no. Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. Blod (stiks), U. Sist oppdatert 30.07.2021. metodebok.no  
  2. Ødum L, et al. Hæmoglobin stix. Lægehåndbogen. Sist revidert 09.01.2020.

    Tidligere fagmedarbeidere

    • Geir Thue, spesialist i allmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
    • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen
    • Lars Ødum, led. overlæge, dr. med., Klinisk biokemisk afdeling, Roskilde Sygehus (Lægehåndbogen)