Hopp til hovedinnhold

Hemokromatose, gentest

Sist revidert:
Sist revidert av:


  • Analyser ved Avd. for Med. Biokjemi, St Olavs Hospital. Hemokromatose, arvelig - gentest. Aug 2012.
  • Hornung N, Hansen-Nord G, Ødum L. Hæmokromatose, genetisk undersøgelse. Lægehåndbogen. Sist oppdatert 21.09.2017.
  • Hemokromatose gentest, B. Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi. Sist oppdatert 01.02.2019.
  • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL