Hopp til hovedinnhold

ALAT - alanin aminotransferase

ALAT er først og fremst en levercelleprøve som blir forhøyet ved leversykdom.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/magetarm/lever/alat-alanin-aminotransferase/ 

Definisjon

Normalverdier

Aktuelle indikasjoner

Vurdering av unormalt prøvesvar

Svært høye verdier, 10 til 100 ganger over øvre normalverdi

Moderat høye verdier, opptil 10 ganger over øvre normalverdi

Mildt forhøyede verdier, 2-5 ganger over øvre normalverdi

Oppfølging av unormalt prøvesvar

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet ALAT. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Ødum L, Hornung N, et al. ALAT. Lægehåndbogen, sist oppdatert 07.01.2019.
  2. Bliksrud YT. ALAT,P. Prosedyrer.no, sist oppdatert 02.08.2016. www.prosedyrer.no 
  3. Oh RC, Hustead TR, Ali SM, Pantsari MW. Mildly Elevated Liver Transaminase Levels: Causes and Evaluation. Am Fam Physician. 2017;96(11):709-715. PubMed 
  4. Klajnbard A, Szecsi PB, Colov NP, Andersen MR, Jorgensen M, Bjorngaard B, et al. Laboratory reference intervals during pregnancy, delivery and the early postpartum period. Clin Chem Lab Med 2010; 48: 237-48. PubMed 
  5. Norsk barnelegeforening. Generell veileder i pediatri. Pediatriske referanseverdier. Revidert 2009. Lest 31.1.2019. www.helsebiblioteket.no 
  6. Lyngbye J, Kjær A, Ladefoged SA, Nissen PH. Lyngyes laboratoriemedicin. 2 udg. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S; 2010.
  7. Vilstrup H, Ott P, Ring-Larsen H. Lever- og galdevejssygdomme. In: Schaffalitzky de Muckadell O, Haunsø S, Vilstrup H, editors. Medicinsk Kompendium. 17 ed. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S; 2009. p. 1678-761.
  8. Watkins et al. Aminotranferase elevation in healthy adults receiving 4 grams of acetaminophen daily. JAMA 2006; 296: 87-93. Journal of the American Medical Association