Hopp til hovedinnhold

HbA1c, langtidsblodsukker

HbA1c er en blodprøve som blir tatt ved mistanke om diabetes mellitus og i oppfølgingen av diabetes. Prøven gir informasjon om gjennomsnittlig blodglukose de siste 6 til 12 ukene.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/hormoner-og-naring/diabetes-generelt/hba1c/ 

Hva er HbA1c?

Endret benevning og skala for HbA1c

Normalverdier

Når brukes testen?

Vurdering av unormalt prøvesvar

Høye verdier

Lave/normale verdier

Oppfølging av unormalt prøvesvar

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet HbA1c. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Witczak O, Haugen TB. Glykert eller glykosylert?. Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134: 2179. doi:10.4045/tidsskr.14.0172 DOI 
  2. Ødum L, Hornung N, et al. Hæmoglobin A1c (HbA1c). Lægehåndbogen, sist oppdatert 13.05.2016.
  3. Metodebok.no. HbA1c, B. Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi, sist oppdatert 10.11.2021. metodebok.no 
  4. Reynolds TM, Stuart W, Smellie A, Twomey PJ. Glycated haemoglobin (HbA1C) monitoring. BMJ 2006; 333: 586-8. PubMed 
  5. Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningslinje for diabetes. Sist faglig oppdatert: 16. mars 2021. helsedirektoratet.no 
  6. Sølvik UØ, Røraas T, Christensen NG, Sandberg S. Diagnosing diabetes mellitus: performance of hemoglobin A1c point-of-care instruments in general practice offices. Clin Chem. 2013;59(12):1790-1801. PubMed 
  7. Lyngbye J, Kjær A, Ladefoged SA, Nissen PH. Lyngbyes laboratoriemedicin. 2. udg. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S; 2010.